service-details-image

Proizvodnja Vrhunskog Peleta: Garantujemo A1 Kvalitet s Efikasnim Sagorevanjem i Minimalnom Emisijom.

ALM Pellets se ponosi vrhunskom proizvodnjom peleta, postavljajući standarde u industriji. Naša posvećenost A1 kvalitetu osigurava pelet izuzetne performanse, karakterizovan optimalnom toplotnom vrednošću, visokim stepenom efikasnosti sagorevanja i minimalnom emisijom. Kroz inovativan proizvodni proces i odabir najkvalitetnijih sirovina, stvaramo pelet koji zadovoljava najstrože standarde održivosti. Bez obzira da li se koristi za grejanje domova ili komercijalnih objekata, naš pelet predstavlja pouzdan izvor toplote, uz istovremeno smanjenje ekološkog uticaja.


ALM Pellets predstavlja inovativnu proizvodnju peleta od čiste piljevine bez kore, obezbeđujući čistu i efikasnu energetsku alternativu bez nepotrebnih ostataka ili slagova u vašem kotlu!


 • Selekcija sirovina:

  Proces izrade peleta počinje sa pažljivim odabirom sirovina. To obuhvata visokokvalitetnu drvnu piljevinu bez kore, radi postizanja optimalnog energetskog sadržaja.

 • Mlevenje i sušenje:

  Sirovine se zatim melju kako bi se postigla određena veličina čestica, što poboljšava konzistentnost i sagorevanje peleta. Nakon toga, materijal se suši kako bi se smanjio sadržaj vlage, čime se poboljšava efikasnost sagorevanja i smanjuje emisija štetnih gasova.

 • Presovanje:

  Sušena i mlevena masa se podvrgava visokom pritisku i temperaturi u procesu presovanja. Ovo rezultira stvaranjem peleta kompaktnih dimenzija, oblika i gustoće. Dodatno, pritisak i temperatura često omogućavaju prirodno vezivanje drvnih vlakana bez upotrebe dodatnih veziva.

 • Hlađenje i pakovanje:

  Nakon presovanja, peleti se hlađenju kako bi postigli konačnu čvrstoću. Zatim se sortiraju i pakiraju u odgovarajuće ambalaže. Ovaj proces obezbeđuje gotov proizvod spreman za distribuciju i upotrebu kao efikasno i ekološki prihvatljivo gorivo.

A1 Kvalitet

Konkluzija o našem kvalitetu peleta može se sastaviti na osnovu nekoliko ključnih karakteristika. Naš kvalitet peleta označava visok standard u proizvodnji, što rezultira peletama visokog energetskog potencijala i niskog udela vlage. Ovi peleti su često uniformni u veličini i gustoći, što poboljšava njihovu efikasnost prilikom sagorevanja. Naši peleti takođe ispunjavaju stroge standarde emisije i nakon sagorevanja ne ostaju nepotrebni ostatci, što ih čini ekološki prihvatljivim izvorom energije. Ukratko, naš pelet predstavlja pouzdan i efikasan izbor za korisnike koji traže visokokvalitetno gorivo za grejanje.

ALM Pellets

Smilje Bujaković, 105B, Ušće 565309

Vrhunski kvalitet peleta donosi efikasno sagorevanje, ekološku održivost i visok standard kvaliteta, čineći ih optimalnim izborom kao pouzdanog i energetski efikasnog izvora toplote.

Veliki projekat

Najbolje sirovine. Precizna izrada. Vrhunski proizvod. A1 kvalitet.

 • Efikasno sagorevanje
 • Ekološki prihvatljivi
 • Visok standard kvaliteta
Zatraži ponudu